Kursy

Nasza firma oferuje Państwu kurs ADR dla kierowców chcących uzyskać uprawnienia potrzebne do przewozu materiałów niebezpiecznych. Na kursy zapraszamy do jednego z naszych ośrodków zlokalizowanych na terenie Śląska. Szkolenia odbywają się w miastach takich jak Chorzów, Katowice czy Gliwice.

 

  • Podstawowy kurs ADR

Kierowca, który chce uzyskać uprawnienia niezbędne do kierowania pojazdem transportującym materiały niebezpieczne, musi odbyć specjalny kurs. Podczas jego trwania kursant dowie się, jakie są obowiązki związane z transportowaniem towaru tego typu oraz pozna zasady bezpieczeństwa dotyczące transportowania towarów tego typu. Po zaliczeniu podstawowego szkolenia ADR kierowca musi zdać jeszcze egzamin składający się 30 pytań. Test trwa 60 minut, a do jego zaliczenia potrzebne jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na minimum 2/3 pytań.

Tematyka

- zapoznanie z wymaganiami, które trzeba spełnić, aby przewozić materiały niebezpieczne
– środki bezpieczeństwa, które należy podjąć w przypadku powstania zagrożenia
– przedstawienie obowiązków związanych z przewożeniem materiałów niebezpiecznych
– zapoznanie się z zagadnieniami w zakresie odpowiedzialności administracyjnej, karnej oraz cywilnej
– środki, które należy przedsięwziąć w przypadku powstania zagrożenia wynikającego z transportu materiałów niebezpiecznych
– zakazy dotyczące jednoczesnego transportu określonych typów towarów niebezpiecznych

  • Kurs ADR cysterna

Kierowca, który planuje przewozić materiały niebezpieczne w cysternie, musi po odbyciu kursu podstawowego zapisać się także na specjalny kurs na cysternę. Na oferowanym przez nas szkoleniu  kursant zapozna się z niebezpieczeństwami płynącymi z transportu materiałów niebezpiecznych w cysternie oraz pozna zakazy i nakazy z nim związane. Po odbyciu trwającego minimalnie 16 godzin szkolenia kierowcy udają się na egzamin. Aby zdać test, należy w ciągu 40 minut poprawnie odpowiedzieć na nie mniej niż 12 pytań.

Tematyka

– omówienie przepisów powiązanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu (w tym oznakowanie tablicami oraz naklejkami)
– przedstawienie ogólnych wiadomości z zakresu opróżniania oraz napełniania cystern
– omówienie zachowania się pojazdów w trakcie przewożenia towarów oznaczonych jako materiały niebezpieczne
– prezentacja wymogów obowiązujących cysterny

  • Kurs ADR klasa 1

Szkolenie to skierowane jest do kierowców oraz firm, które chcą posiadać pracownika mogącego przewozić materiały niebezpieczne klasy 1. Na kursanta, który skończył nasz kurs ADR, nabywając tym samym niezbędną wiedzę, czeka jeszcze przystąpienie do egzaminu. W przypadku jego pozytywnego wyniku będzie mógł przewozić materiały, których transport niesie ze sobą ryzyko wybuchu. Test na uprawnienia dotyczące towarów klasy 1 liczy 15 pytań. Aby go zaliczyć, kierowca musi odpowiedzieć na 10 pytań w czasie nieprzekraczającym 30 minut. W ciągu 5 lat osoba posiadająca uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 1 musi udać się na szkolenie uzupełniające. Dzięki niemu przedłuży ważność swoich uprawnień o następne 5 lat.

Tematyka

– prezentacja zagrożeń mogących wystąpić w związku z transportowaniem materiałów niebezpiecznych klasy 1
– przedstawienie wymogów na temat pakowania oraz transportem materiałów różnego typu, które zaliczane są do klasy 1.

  • Kurs ADR klasa 7

Wszyscy kierowcy, którzy chcą mieć możliwość przewożenia towarów promieniotwórczych muszą nabyć uprawnienia związane z przewozem materiałów niebezpiecznych klasy 7. Można je uzyskać, przechodząc oferowane przez naszą firmę szkolenie, które zapozna kandydata z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi transportu materiałów klasy 7. Po zakończeniu szkolenia ADR z tego zakresu kierowca przystępuje do trwającego 30 minut testu. Aby uzyskać wynik gwarantujący przyznanie uprawnień, trzeba odpowiedzieć poprawnie na 10 z 15 pytań. W ciągu 5 lat kierowca posiadający certyfikat umożliwiający mu przewóz materiałów niebezpiecznych klasy 7 musi odbyć szkolenie doskonalące, który automatycznie przedłuży jego uprawnienia o następne 5 lat.

Tematyka

– prezentacja informacji dotyczących zakazów i nakazów dotyczących wspólnego ładownia oraz pakownia materiałów promieniotwórczych różnych typów
– przedstawienie zagadnień powiązanych ze środkami bezpieczeństwa oraz sposobami postępowania po wypadku
– informacje dotyczące specyfiki niebezpieczeństw mogących wynikać z promieniowania jonizującego

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat naszych kursów ADR na Śląsku, na terenie miast Chorzów, Katowice i innych, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.